mega888
» Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ketapang
Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ketapang

 

Berikut Nama-nama pejabat yang pernah menjadi ketua Pengadilan Agama Ketapang:

New Picture

Nama

:

Drs. Abdul Kafi

NIP

:

150032625

Periode

:

1981 – 1991

New Picture

Nama

:

Drs. Rahmat Afandi

NIP

:

150182925

Periode

:

1991 – 1999

New Picture (5)

Nama

:

Drs. H. Bubun Bunyamin, SH

NIP

:

150197626

Periode

:

1999 – 2006

New Picture (2)

Nama

:

Drs. H. Ilham Suhrowandi,SH

NIP

:

150246277

Periode

:

2006 – 2009

New Picture (3)

Nama

:

Drs. H. Nana Supiana, SH

NIP

:

19650304199203101

Periode

:

2009 – 2013

Nasrulloh Edit

Nama

:

Drs. Nasrulloh, SH

NIP

:

196710051994031013

Periode

:

2013 – 2016

Nasrulloh Edit

Nama

:

Ansori, S.H., M.H.

NIP

:

19581027 198203 1 006

Periode

:

2016 – 2019

Supriyanto Edit

Nama

:

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

NIP

:

19740607 199803 1 002

Periode

:

2019 – 2020

Nama

:

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

NIP

:

19761104 200312 1 001

Periode

:

2020 – 2021

Nama

:

Munawir, S.E.I.

NIP

:

19800204 200704 1 001

Periode

:

2021 – 2023

Nama

:

Achmad Sarkowi, S.H.I.

NIP

:

19790311 200904 1 002

Periode

:

2023 – Sekarang

Berikut Nama-nama pejabat yang pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketapang:

New Picture

Nama

:

Drs. Rahmat Afandi

NIP

:

150182925

Periode

:

1986 – 1991

New Picture (4)

Nama

:

Drs. M. Badawi

NIP

:

150222838

Periode

:

1992 – 1997

New Picture (1)

Nama

:

Drs. H. Bubun Bunyamin, SH

NIP

:

150197626

Periode

:

1998 – 2002

New Picture (6)

Nama

:

Rustam A. Kaderi, SH

NIP

:

150193129

Periode

:

2002 – 2007

New Picture (3)

Nama

:

Drs. H. Nana Supiana, SH

NIP

:

19650304199203101

Periode

:

2007 – 2009

New Picture (7)

Nama

:

Drs. HM. Fadjri Rifai, SH

NIP

:

195103181978031001

Periode

:

2010 -2011

New Picture (8)

Nama

:

Drs. Juaini, SH

NIP

:

19670511199403 1 003

Periode

:

2011 – 2013

New Picdf

Nama

:

Ansori, SH,. M.H.

NIP

:

19581027 198203 1 006

Periode

:

2014 – 2016

Supriyanto Edit

Nama

:

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

NIP

:

19740607 199803 1 002

Periode

:

2019

Nama

:

Munawir, S.E.I.

NIP

:

19800204 200704 1 001

Periode

:

2020 – 2021

Nama

:

Suharja, S.Ag., M.H.

NIP

:

19780227 200805 1 001

Periode

:

2021 – 2023

Berikut Nama-nama pejabat yang pernah menjadi Panitera Pengadilan Agama Ketapang:

New Picture (9)

Nama

:

Drs. Mursal Agus

NIP

:

150202945

Periode

:

1985 – 1990 (Panitera Kepala)

New Picture (10)

Nama

:

Drs. Wan Ahmad

NIP

:

150227403

Periode

:

1990 – 1999 (Panitera Kepala

New Picture (11)

Nama

:

Drs. Ahmad Wahib

NIP

:

150247203

Periode

:

1999 – 2001

New Picture (12)

Nama

:

Aziz Dahroni, B.A

NIP

:

150197628

Periode

:

2001 – 2005

New Picture (13)

Nama

:

Renny Susanti, S.Ag

NIP

:

19710920 197103 2 001

Periode

:

2005 – 2014

ani-2015

Nama

:

Moh. Ani, SH

NIP

:

19690125 199203 1 002

Periode

:

2014 – 2022

Nama

:

Mustafa, S.H.

NIP

:

19690424 199203 1 003

Periode

:

2022 – Sekarang

Halaman Selanjutnya